29 Mart 2009

C# ile diziler

C#' ta dizi kullanımına örnek olacak bir program eklemek istedim. Program girilen 5 sayıyı büyükten küçüğe doğru sıralıyor.using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace ConsoleApplication7
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
int[] dizi = new int[5]; //dizimizi tanımlıyoruz
int i, b, k, küçük;
for (i = 0; i < 5; i++) // 5 tane sayı girilmesini sağlamak için for döngüsü oluşturuyoruz
{
Console.Write(i + 1 + ". sayiyi giriniz...."); // sayı girişi için bilgi yazdırıyoruz
dizi[i] = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());// okunan değer string ifadedir ve bunu integer a çeviriyoruz
}
for (b = 0; b < 5; b++) // dizinin elemanları arasında karşılaştırma yapacağımız için iç içe for döngüsü kullanıyoruz
{
for (k = 0; k < 5; k++)
{
if (dizi[b] > dizi[k]) // dizinin b. değeri k. değerinden büyükse, k. değeri küçük değişkenine atıyoruz, b. değeri k. değere atıyoruz, tekrar b. değere küçük değerini atıyoruz ki küçük değerimiz gümbürtüye gitmesin
{
küçük = dizi[k]; // büyükten küçüğe sıralanacağı için küçük yerine büyük gelecek dolayısı ile küçük olan k. değeri saklamamız lazım
dizi[k] = dizi[b]; // büyük olanın öne geçmesi için
dizi[b] = küçük; // küçük değeri kaybetmemiz için geri atıyoruz
}
}
}

for (i = 0; i < 5; i++) // sonuç olarak dizimizi yazdırmak için for döngümüzü kuruyoruz
{
Console.WriteLine(dizi[i]);
}

Console.ReadLine();
}
}
}


barisla.com

Hiç yorum yok: