16 Aralık 2011

Facebook Kapak Fotoğrafları


Facebook un yeni hayata geçirdiği zaman tüneli -timeline- için bazı kapak -cover- resimleri buldum ve o fotoğrafları toplayarak bir araya getirdim dolayısı ile sizlere de sunmak lazım diye düşündüm