15 Nisan 2009

C# ile if-else Yapıları

C# ile if-else yapılarına örnek oluşturacak program.

Programın işleyişi:

Kenar uzunlukları alınan üçgenin(a,b,c) hangi tür üçgen olduğunun(Dik açılı, Geniş
açılı, Dar açılı) tespitini yapan programı C#.NET programlama dilini kullanarak
kodlayınız.

Bilgi:

Türü belirlenecek üçgenin kenarları dışarıdan kullanıcıdan alınacak ve girilen kenar
değerlerinden en büyük olanının tespiti if-else yapısı kullanılarak yapılacaktır. En uzun kenarın tespiti yapıldıktan sonra yine if-else yapısı kullanılarak üçgen türü ekrana yansıtılacaktır.


Çıktı:

Üçgenin a kenarını giriniz: 5
Üçgenin b kenarını giriniz: 12
Üçgenin c kenarını giriniz: 13

Üçgen türü: Dik açılı üçgen


Program:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace ConsoleApplication16
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
int a,b,c,bkare,enb,ckare,akare,topkare;

string sonuç;
Console.WriteLine("a kenarını giriniz= ");
a = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
Console.WriteLine("\nb kenarını giriniz= ");
b = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
Console.WriteLine("\nc kenarını giriniz= ");
c = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());


enb = a;
if (b > enb)
enb = b;
if (c > enb)
enb = c;

if (b == enb)
{
bkare=b*b;
topkare=a*a+c*c;
if (bkare == topkare)
sonuç=("Dik açılı üçgen");
else if (bkare > topkare)
sonuç=("Geniş açılı üçgen");
else
sonuç =("Dar açılı üçgen");
}

if (c == enb)
{

ckare = c * c;
topkare = a * a + b * b;
if (ckare == topkare)
sonuç=("Dik açılı üçgen");
else if (ckare > topkare)
sonuç = ("Geniş açılı üçgen");
else
sonuç = ("Dar açılı üçgen");
}

else
{
akare = a * a;
topkare = c * c + b * b;
if (akare == topkare)
sonuç=("Dik açılı üçgen");
else if (akare > topkare)
sonuç = ("Geniş açılı üçgen");
else
sonuç = ("Dar açılı üçgen");
}

Console.WriteLine("\nSonuç= "+sonuç);
Console.ReadLine();

}
}
}


iyi çalışmalar

barisla.com

Hiç yorum yok: