21 Ekim 2013

PHP XML Ekrana Düzenli Basma Echo
Merhaba arkadaşlar google'un paylaşımını siteme ekliyorum umarım sizlerde faydalanırsınız.
Bu fonksiyon ile xml dosyalarını düzenli bir şekilde ekrana basabilirsiniz.

Google da pretty xml print veya echo olarak daha fazla bilgi bulabilirsiniz. Metnin sonunda kaynak siteden daha fazla bilgi edinebilirsiniz<?
/** Prettifies an XML string into a human-readable and indented work of art
 * @param string $xml The XML as a string
 * @param boolean $html_output True if the output should be escaped (for use in HTML)
 */
function xmlpp($xml, $html_output=false) {
  $xml_obj = new SimpleXMLElement($xml);
  $level = 4;
  $indent = 0; // current indentation level
  $pretty = array();
  
  // get an array containing each XML element
  $xml = explode("n", preg_replace('/>s*</', ">n<", $xml_obj->asXML()));

  // shift off opening XML tag if present
  if (count($xml) && preg_match('/^<?s*xml/', $xml[0])) {
   $pretty[] = array_shift($xml);
  }

  foreach ($xml as $el) {
   if (preg_match('/^<([w])+[^>/]*>$/U', $el)) {
     // opening tag, increase indent
     $pretty[] = str_repeat(' ', $indent) . $el;
     $indent += $level;
   } else {
    if (preg_match('/^</.+>$/', $el)) {      
     $indent -= $level; // closing tag, decrease indent
    }
    if ($indent < 0) {
     $indent += $level;
    }
    $pretty[] = str_repeat(' ', $indent) . $el;
   }
  }  
  $xml = implode("n", $pretty);  
  return ($html_output) ? htmlentities($xml) : $xml;
}

echo '<pre>' . xmlpp($xml, true) . '</pre>';
?>
kaynak: http://gdatatips.blogspot.com/2008/11/xml-php-pretty-printer.html

barisla.com

Hiç yorum yok: